Een vrolijk voorleesboek voor kleuters.


Als kleuterjuf krijg ik vaak van ouders te horen dat hun kind thuis helemaal niet wil opruimen en dat broertjes en zusjes zo vaak ruziemaken. Op school zijn daar trucjes en klassenregeltjes voor, die ik graag wil delen via dit boek.

Kinderen krijgen bij hun geboorte geen vast patroon van normen en waarden mee. Ze moeten leren hoe ze, op een prettige manier, met elkaar om moeten gaan. Het boek geeft handvatten aan ouders en andere opvoeders om zo hun kind sociaal vaardiger te maken. Want ieder kind wilt toch vriendjes?

De karakters zijn ontstaan tijdens de vakanties met onze kinderen. Verhaaltjes voor het slapengaan met in de hoofdrol ‘Mientje de Koe’. Op verzoek van onze kinderen heb ik deze verhalen opgeschreven en er een educatief tintje aan gegeven.

In elk hoofdstuk staat een blauw gedrukte leefregel. Ieder hoofdstuk eindigt met twee vragen, die gesteld kunnen worden om zo het kritisch luisteren te bevorderen. Het verhaal is op rijm geschreven , omdat deze leeftijdsgroep ontvankelijk is voor rijm en zo de regeltjes makkelijk onthoudt.

Promotie
Graag wil ik mijn boek promoten op scholen, kinderdagverblijven en bibliotheken. Heeft u interesse? Neem dan contact op via email.

Colofon
Mientje de Koe trekt de wijde wereld in
ISBN: 978 90 827440 0 2

Naar een idee van Gert J. Hans
Teksten: Lucia Hans - van Wijk
Illustraties: Benita van den Berg
Vormgeving: Melanie Nowee
Website: Ronald Hans

Met dank aan; Ronald Hans, Gert Hans, Marianne van Eck, Benita van den Berg, Corine Toussaint, Melanie Nowee, Edwin Hans, Weilin Liu en Emina Sendijarevic.